Vi vidensmæssigt gerne investerer i interessante projekter, såfremt disse skønnes at have et stort markedspotentiale.