Vi udvikler i mange forskellige sprog – ikke kun C#. Alle udviklingssprog kan læses og forstås.